Fallskyddsutbildning 

ENLIGT ARBETSMILJÖLAGEN skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
Utbildningen kan skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar.

 

Klicka här för att komma till vårt utbildningsportal

 

Kontaktpersoner för våra utbildningar:

Göteborg 
Evelina Ringholm, 070-421 85 02
evelina.ringholm@prevex.se

Malmö
Isabella, 072-079 06 50
isabella@prevex.se