Fallskyddsutbildning 

ENLIGT ARBETSMILJÖLAGEN skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
Utbildningen kan skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar.

 

Klicka här för att komma till vårt utbildningsportal

 

Kontaktpersoner för våra utbildningar: