Fallskyddsinspektion 

Våra killar är certifierade att inspektera fallskyddselar och block av de flesta fabrikaten. 
Vi för även kartotek där vi skickar ut påminnelser för årlig kontroll på fallskydd som ni köpt hos oss.
 
Vid frågor kontakta

Verkstad 031-742 85 22
verkstad@prevex.se