Prisjustering

Till våra kunder,

På grund av förändrade priser från våra leverantörer kommer Prevex AB att göra en prisjustering per den 10 jan 2019.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Granath
VD