Prisjustering

Till våra kunder,

På grund av förändrade priser från våra leverantörer kommer Prevex AB att göra en prisjustering per den 10 jan 2019.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Granath
VD

 

Webshop 

Kommer att ligga nere

Telefonlista samtliga filialer 

Telefonlista samtliga filialer

Backa & Sisjön: 031-742 85 00

Borås: 033 – 32 32 930

Halmstad: 035 – 735 09 90

Helsingborg: 042 – 424 09 80

Malmö: 040 – 39 49 30

Skövde: 0500 – 44 51 80

Verkstad: 031 – 742 85 22

Ekonomi: 031- 767 54 30  

 

 

 

Prevex förvärvar Bygg & Industripartner 

      

 

 

Prevex expanderar i Skövde och förvärvar Bygg & Industripartner. Förvärvet är en utökning av Prevex geografiska närvaro till Skövderegionen.

Förvärvet innebär att Bygg & Industripartner kommer att ingå i Prevex som en enhet i Skövde med fortsatt fokus på försäljning nära kunderna. Bygg & Industripartner startade 2008 av Göran Bohlin, Stefan Strid och Anders Malm, och har vuxit till en omsättning på ca 30 MSEK.

”Vi har haft en fantastisk lokal utveckling tillsammans med våra anställda, våra kunder och våra leverantörer.Det känns spännande att bli en del av Prevex och få tillgång till ett ännu bredare sortiment och ett bra logistikupplägg” – säger Göran Bohlin.

I och med förvärvet kommer Prevex och Bygg & Industripartner kunna erbjuda kunder i Skövde med omnejd ett ännu vassare utbud, och kunder får tillgång till hela Prevex utbud av produkter, utbildningar och tjänster.

”Det känns bra att framöver kunna erbjuda våra kunder Prevex fulla sortiment inom arbetskläder, utbildningar  och säkerhetslösningar, och samtidigt kunna fortsätta utveckla det vi är duktiga på inom exempelvis svets.” – säger Stefan Strid.

Prevex har vuxit kraftigt de senaste åren, med nyetablering i Halmstad 2018 och en planerad etablering i Borås efter sommaren 2018. Omsättningen beräknas bli en bit över 500 MSEK för 2018. Förvärvet av Bygg & Industripartner gör att ställningen som ledande järnvaruspecialist stärks ytterligare och att den geografiska täckningen förbättras.

”Vi ser en stor potential för fortsatt tillväxt framöver i samtliga de regioner där vi är aktiva. Bygg & Industripartner är ett välskött bolag med väldigt kompetent personal och en stark lokal närvaro i Skövde med omnejd. Vi ser fram emot att kunna fortsätta utveckla den lokala marknaden tillsammans med medarbetarna, och att kunna tillföra produkter och tjänster från Prevex” – säger Henrik Granath, VD för Prevex.

”Bygg & Industripartners sätt att jobba med hög professionalism hos medarbetarna tillsammans med en omtanke om kunderna och en genuin glädje i att dela med sig av kunskap passar väl in i Prevex kultur. Tillsammans kommer vi kunna leverera ett oerhört starkt koncept” – säger Anders Malm.

Bygg & Industripartner kommer att fortsätta från befintliga lokaler som en enhet inom Prevex. För mer information, kontakta:

Henrik Granath, VD Prevex                                0701-65 64 88 henrik.granath@prevex.se

Göran Bohlin, Platschef Skövde                       0708-78 59 42 goran@boipartner.se

 

Prevex förvärvar Infästningsspecialisten

Prevex expanderar i Göteborgsregionen och förvärvar Infästningsspecialisten. Därmed stärker Prevex expertisen inom infästning och Infästningsspecialistens kunder får tillgång till hela bredden av Prevex sortiment.

Förvärvet innebär att Infästningsspecialisten kommer att ingå i Prevex som en enhet med fokus på försäljning nära kunderna. Infästningsspecialisten startade 2009 av Peter Gabrielsson och Patrik Josefsson, och har vuxit till en omsättning på ca 30 MSEK.

”Vi har haft en fantastisk resa tillsammans med våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. Det känns väldigt rätt att bli en del av Prevex för att fortsätta resan framöver” – säger Peter Gabrielsson.

I och med förvärvet kommer Prevex kunna erbjuda kunder i Göteborg med omnejd ett ännu vassare koncept, och Infästningsspecialistens kunder får tillgång till hela Prevex utbud av produkter och tjänster.

”Det känns bra att framöver kunna erbjuda våra kunder Prevex fulla sortiment inom arbetskläder, utbildningar, verktyg och säkerhetslösningar” – säger Patrik Josefsson.

Prevex har vuxit kraftigt de senaste åren, med nyetablering i Helsingborg 2017 och en planerad etablering i Halmstad under första kvartalet 2018. Omsättningen beräknas bli en bit över 400 MSEK för 2017. Förvärvet av Infästningsspecialisten gör att ställningen som ledande järnvaruspecialist stärks ytterligare.

”Vi ser en stor potential för fortsatt tillväxt framöver i samtliga de regioner där vi är aktiva. Infästningsspecialisten är ett välskött bolag med väldigt kompetent personal. Vi är laddade för att möta våra kunder med ett stärkt gemensamt erbjudande” – säger Henrik Granath, VD för Prevex.

”Infästningsspecialistens koncept med kunniga säljare, kundfokusering, snabba leveranser och en stor grad av flexibilitet passar väl in i Prevex kultur. Tillsammans kommer vi kunna leverera ett oerhört starkt koncept” – säger Kalle Öberg, Försäljningschef på Prevex.

Infästningsspecialisten kommer tills vidare att utgå från befintliga lokaler på Hilledalsgatan. För mer information, kontakta:

Henrik Granath, VD Prevex                                0701-65 64 88 henrik.granath@prevex.se

Kalle Öberg, Försäljningschef Prevex            0701-90 85 01 kalle@prevex.se

Patrik Josefsson                                                      0766-22 51 41 patrik@infastningsspecialisten.se

Ny VD i Prevex AB 

Henrik Granath ny VD för Prevex AB                                             

Styrelsen i Prevex AB har utsett Henrik Granath till ny VD. Han tillträder befattningen den 14/8 och ersätter Conny Holmberg som tidigare valt att sluta sin anställning på egen begäran.

Henrik har en gedigen bakgrund från branschen och har haft flera ledande befattningar. Henrik kommer närmast från en position som VD för Dooria AB, idag helägt bolag av Jeld-Wen/Swedoor.

- Vi är mycket glada över att kunna presentera Henrik Granath som ny VD för Prevex, säger styrelseordförande Claes Seldeby. Han är en kompetent ledare och har i tidigare positioner visat hur man skapar både tillväxt och lönsamhet. Jag är övertygad om att han kommer att kunna vidareutveckla det som Conny Holmberg byggt upp under många år och leda Prevex till nya framgångar.

- Jag är hedrad över att få ta över som VD efter Conny Holmberg och att få leda ett företag med så stark kompetens och driv, säger Henrik Granath. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Prevex alla medarbetare, kunder och leverantörer för att ta nästa steg i företagets utveckling.

Göteborg 2017-08-01

För ytterligare information kontakta ordf. Claes Seldeby 070-631 64 05