Kvalitets- och Miljöpolicy

 

Prevex jobbar aktivt för att uppfylla kraven i ISO standarderna 14001 och 9001

Vi tar hänsyn till kvalitén och miljön i hela vår verksamhet

Detta innebär…

  • att vi integrerar både miljö- och kvalitets frågor i det dagliga arbetet strategiskt och systematiskt.
  • att vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, med produkter, transporter, energianvändning och avfall.

Alla intressenters förväntningar beaktas i kvalitets- och miljöfrågorna

Detta innebär…

  • att vi kontinuerligt har en dialog med kunder, leverantörer och andra samarbetspartner för att förbättra och förnya vår verksamhet.
  • att vi arbetar aktivt med avvikelserapportering för både kunder och medarbetares räkning för att säkerställa att vi håller det vi lovar.
  • att vi utbildar vår personal kontinuerligt för att säkerställa att vi har hög kompetens och goda kunskaper i vårt kvalitets- och miljöarbetes positiva effekter.
  • att vår målsättning är att alltid ligga längst fram när det gäller produktnyheter och dess tillhörande tjänster. Vårt produkt- och tjänsteprogram är baserat på det senaste inom kvalitet, funktion och arbetsmiljö.

Vi ska ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprestanda

Detta innebär…

  • att personalen är Prevex viktigaste resurs och vi värnar därför om en god arbetsmiljö.
  • att vi utvärderar och förbättrar regelbundet processer och produkter för att minimera skador på miljö och människors hälsa.
  • att vi kommunicerar aktivt både internt och externt med kvalitets- och miljöfrågor.

 

 

Ladda ner dokument:

Kvalitets- och Miljöpolicy

ISO-certifikat 14001 och 9001

 

FTI - Förpackning & Tidningsinsamlingen

ISO-certifierade