Kvalitets- och Miljöpolicy


Prevex jobbar aktivt för att uppfylla kraven i ISO standarderna 14001 och 9001 Vi tar hänsyn till kvaliten och miljön i hela vår verksamhet.

Detta innebär...

- att vi integrerar både miljö- och kvalitets frågor i det dagliga arbetet strategiskt och systematiskt.
- att vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, med produkter, transporter, energianvändning och avfall.

Alla intressenters förväntningar beaktas i kvalitets- och miljöfrågorna

Detta innebär...

 

- att vi kontinuerligt har en dialog med kunder, leverantörer och andra samarbetspartner för att förbättra och förnya vår verksamhet.
att vi arbetar aktivt med avvikelserapportering för både kunder och medarbetares räkning för att säkerställa att vi håller det vi lovar.
- att vi utbildar vår personal kontinuerligt för att säkerställa att vi har hög kompetens och goda kunskaper i vårt kvalitets- och miljöarbetes positiva effekter.
att vår målsättning är att alltid ligga längst fram när det gäller produktnyheter och dess tillhörande tjänster. Vårt produkt- och tjänsteprogram är baserat på det senaste inom kvalitet, funktion och arbetsmiljö.
 
Vi ska ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprestanda
 
Detta innebär...
 
- att personalen är Prevex viktigaste resurs och vi värnar därför om en god arbetsmiljö. att vi utvärderar och förbättrar regelbundet processer och produkter för att minimera skador på miljö och människors hälsa. 
- att vi kommunicerar aktivt både internt och externt med kvalitets- och miljöfrågor.
 

 

Ladda ner dokument:

Kvalitets- och Miljöpolicy

ISO-certifikat 2020

 

FTI - Förpackning & Tidningsinsamlingen

ISO-certifierade