Historia 

 

 

PREVEX som är från 1979 har bedrivit nuvarande
verksamhet sedan 1991 och har en beräknad omsättning
för 2017 på 480 MSEK.

PREVEX med huvudkontor i Göteborg och filial i både
Sisjön, Malmö, Helsingborg, Halmstad och i Skövde vänder sig till
talanger och proffs inom Bygg, VVS och Industrivaruhandeln.

Vår inriktning är försäljning, låsverkstad, maskinservice samt
utbildning inom säkerhet och arbetsmiljöfrämjande produkter och tjänster.