Ledning

Henrik 
Granath
VD
Magnus
Karlsson
Inköpschef
Kalle
Öberg
Försäljningschef
     
Anders
Bäckegren
IT-chef
Magnus
Johansson
Regionchef Väst
Martin
Johansson
Regionchef Syd
     
   
Isabelle
Johansen
HR/Admin chef