Ledning

Henrik 
Granath
VD
Magnus
Karlsson
Inköpschef

Kalle
Öberg
Försäljningschef

     
Anders
Bäckegren
IT-chef

Magnus
Johansson
Regionchef Väst

Magnus
Lundberg
Regionchef Syd
     
   
Isabelle
Johansen
HR/Admin chef