Ledning

Henrik 
Granath
VD
Magnus
Bark
Operativ Chef
Johan
Eklund
Inköpschef
     
Anders
Bäckegren
IT-chef
Martin
Johansson
Försäljningschef