Ekonomiavdelningen

Ekonomigrupp
08-685 59 99

Växel
010-47 11 908

Fakturafrågor (Kund):
Kund@prevex.se

För leverantörer skickas fakturor till oss:
ekonomi@prevex.se