Web-shop login

Här skickar du efter din inloggning till vår web-shop. (OBS annat inlogg krävs för vår profilshop.)
För att kunna få login krävs att du är kund hos oss. Om inte ansök om att bli företagskund hos oss här.

OBS! Kundnr* krävs då login kopplas till det. 

Genom insändandet av denna ansökan bekräftar både kunden och ifyllaren av ansökan:
att Prevex AB med anledning av denna elektroniska ansökan och uppkommen affärsrelation medges lagra uppgifter, inkl. personuppgifter, i enlighet med Prevex ABs policy för detta. Läs mer om External privacy notice här (innehållet är på engelska) att Prevex AB får inhämta kreditupplysningar på berörda juridiska och fysiska näringsanknutna personer

Välkommen!

Ansökan om web-shop login